werken met innerlijke magneet

*Werken met een energetisch  magneet ter verwijdering  van allerlei soorten giftige stoffen.

Door eerst met aandacht in het hoofd te gaan ..en het lichaam geheel waar te nemen en te beademen met jouw bewustzijn …ga dan vanuit je hoofd naar je hart..

En vanuit bronverbondenheid ..laat je daar een grote magneet uit je hart tevoorschijn komen ..Deze plaats je voor je hart net buiten het lichaam .

Dan geef je de command …om via deze Magneet . overal de giftige stoffen te verwijderen uit alle fysieke cellen van je gehele lichaam ..

Nadien gaat de magneet terug naar de bron ..en wordt in het nulpunt alles geneutraliseerd ..of  je zend het in  het nulpunt