Bronwaarneming – meekijken

Het waarnemen in sessies betekent observeren vanuit het hartsveld, ook wel bronveld genoemd.  Ik kan meekijken met gebeurtenissen en personen om bepaalde thema’s in beweging te brengen.

Het in beweging brengen geschiedt zonder persoonlijke- en matrix manipulatie en komt alleen ten goede van jou.  Het dient het grotere geheel/bron waarvan jij deel van uitmaakt.

Je kunt dit ervaren gedurende een privé sessie, maar het kan ook op afstand.
Dit kan ondersteunend zijn tijdens voor u belangrijke gebeurtenissen, v
ergaderingen ten behoeve van mens en natuur, examens, verre reizen en/of bij andere grote levensbeslissingen.

Voor meer informatie of afspraken, klik hier