Fotonenenergie

Transformeren met  NULPUNT en Fotonenenergie
Vele woningen met succes en voelbaar voor bewoners stralingsvrij gemaakt.
Ook mens en dier neem ik daar in mee en voelen zich beter. Er worden geen materialen geplaatst.
Water heeft daarna een hogere Boviswaarde. Oude belastende energieën zijn weg.
Kinderen slapen weer. Men is energieker. Het leven stroomt weer.

Wat is fotonengordel-energie?
Uit de oerbron van het nulpuntsveld worden alle vormen en frequenties (materie, chi, orgon, prana, yin/ yang) van ons universum geboren en onderhouden. Fotonengordelenergie heeft dezelfde eigenschappen als nulpuntsenergie en bevat dus eveneens het perfecte potentieel van ons universum. Het verschil tussen beiden is dat nulpuntsenergie nog vormloos is en fotonengordelenergie inmiddels vorm heeft. Dit verschil heeft consequenties voor de toepassing van beiden. Aangezien image004fotonengordelenergie frequentieloos is, brengt het ordening aan op alle niveaus van ons zijn: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Daarom kan er ook nooit een teveel ontstaan en kan het nooit verkeerd gebruikt worden.

Aangezien ziekte per definitie chaos is (nl. beschadigde cellen, koorts, ontstekingen, tumoren, etc.), zal fotonengordelenergie dit proces van verval omkeren. Er vindt een ontwikkeling plaats in de richting van herstel, vervolmaking, maar ook van bewustzijnsverruiming. Bij vele ziekten zijn er door de toepassing van fotonengordelenergie derhalve fraaie resultaten te zien: pijn, blokkades, chronische vermoeidheden en ontstekingen verdwijnen, een snel herstel na operaties, etc. Door contact met fotonengordelenergie ervaren we verder een groter uithoudingsvermogen bij sport, betere studieresultaten in geval van concentratiestoornissen, een verhoogd energieniveau en intensere ervaringen tijdens meditatie. Fotonengordelenergie versterkt in zijn algemeenheid het zelfgenezend systeem van het lichaam.

Wat kun je ermee?
Fotonengordelenergie heeft ongekende mogelijkheden. Dit varieert van de krachtige effecten op ons fysieke lichaam tot een langere houdbaarheid van groente en fruit. Van een beter concentratievermogen tot kosteloze energievoorziening. Van een verhoogde vitaliteit tot het permanent weghalen van elektrosmog. En van het eenvoudig terugbrengen van de chakra’s in hun natuurlijke, gemakkelijk te doorstromen verticale stand tot verhoging van fysieke prestaties. Doordat fotonengordelenergie alle frequenties omvat van datgene wat er in ons universum is, is het zo breed te benutten en werkt het zo krachtig. Er is niet één andere energetische techniek die zó krachtig is dat hij tevens de negatieve effecten van elektromagnetische straling weghaalt.image002

“Werken met fotonengordelenergie”
“Werken met fotonengordelenergie” is bewust worden en werken met een van de meest krachtige en zuivere vorm van energie, met zijn werkzaamheid op alle niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel). De kracht van fotonengordelenergie geeft een volledig healing- en zuiveringsproces aan mens en dier en omgeving.

Met fotonengordelenergie wordt de negatieve effecten van electromagnetische straling t.g.v. mobiele telefoons, computers, zendmasten, hoogspanningskabels, etc., rechtstreeks weggenomen. Alle vormen van elektrosmog worden snel en effectief op een blijvende manier weggehaald bij personen, gebouwen en apparaten. Middels fotonengordelenergie kunnen chakra’s weer in hun, oorspronkelijke, verticale stand teruggezetworden. Dit kan namelijk vrij gemakkelijk met fotonengordelenergie op het moment dat er veel ballast weg is. Het grote voordeel van de verticale stand van de chakra’s is dat de natuurlijke energiestroom (van boven naar beneden) weer kan plaatsvinden. Dit betekent een vrije energiestroom met meer vitaliteit en minder verstoringen.

Stralingsvrij maken van woningen, etc.
Heb jij in bepaalde delen van je huis of werkomgeving plekken waar je liever niet komt of slechts met tegenzin, een stoel waar je eigenlijk nooit gaat zitten? Herken jij het gevoel dat mobiele telefoons, DECT-telefoons, zendmasten, hoogspanningskabels, etc. wel eens niet zo veilig kunnen zijn als belanghebbenden beweren? Heb jij last van slaapstoornissen, concentratieproblemen en andere zaken die in de reguliere gezondheidszorg maar niet begrepen worden en dan zonder een oplossing hiervoor te vinden, behandeld worden met symptomen onderdrukkende medicijnen?

Dit soort ervaringen en problemen kunnen veroorzaakt en/of versterkt worden door elektrosmog, dat inmiddels bijna overal aanwezig is. Maar ook door geopatische storingen. Bij dit laatste moet je denken aan wateraders, breukvlakken in ons aardoppervlak, etc.   Fysieke aandoeningen die (mede) door elektrosmog kunnen worden veroorzaakt zijn bijv. depressies, gewrichtsaandoeningen, burn out, snel vermoeid raken, stofwisselingsstoornissen en zelfs het ontstaan van tumoren. Kijk maar eens naar studies omtrent ziekten die zich met name bij bewoners in een wijk met veel elektrosmog voordoen als gevolg van een UMTS-mast. De overheid en bedrijven die veel (financieel) gewin hebben bij bijv. zendmasten doen deze klachten over het algemeen af als toevalligheden en meer van dat soort nietszeggende verklaringen. Dat er echter een relatie is tussen elektrosmog en fysieke/ psychisch-emotionele klachten is inmiddels wel duidelijk geworden uit vele recente onderzoeken.

Er zijn nu een aantal technieken beschikbaar, die snel en effectief een ruimte van welke grootte dan ook kunnen ontdoen van allerlei negatief doorwerkende ballast. Alle schadelijke effecten van elektromagnetische straling en verstorende energieën zijn dan blijvend verdwenen. Naast het feit dat fysieke en/of psychisch-emotionele klachten af zullen nemen of zullen verdwijnen, merk je het effect van een dergelijk behandeling doordat de ruimte(n) anders aanvoelt/-voelen: lichter, sprankelender, ruimer, aangenamer. Tevens zijn de effecten op mensen meetbaar

Bron: nulpunt fotonen info