Touch of Matrix, T.O.M

Touch of Matrix, T.O.M.SAM_7630 boterbloem

Touch of Matrix is een   krachtige en snel en diep werkende helingmethode.De methode is ontwikkeld door Günther de Jong uit Enschede, Het is een combinatie van o.a. Quantum Touch, Reconnection, Thèta-heling, Quantum Balance en Matrix Energetics, met Quantum Fysica als uitgangspunt. Je hoeft geen methode te kiezen, alle technieken zitten erin. T.O.M. werkt diep door en geeft verrassend snel een blijvend resultaat, zowel fysiek als emotioneel.
Je lichaam is een energiesysteem, een raster, een web van verbindingen. Zolang alles goed functioneert, merken we er niets van. Zodra er een verstoring plaats vindt ondervinden we fysieke, emotionele en/of psychische problemen.

Touch of Matrix werkt vanuit het bewustzijn van de onbegrensde mogelijkheden.
We werken in de tijdloze ruimte, daar waar alles mogelijk is. Het  gaat over bewust worden van een klacht, verbinden en loslaten. Door de verbinding tussen twee punten te herstellen kan de energie weer stromen en kan er heling plaatsvinden. T.O.M. is zo effectief, omdat het op het allerdiepste niveau werkt, op het basisraster, het web van verbindingen We werken vanuit zuiver bewustzijn, het Zijn achter de gedachten, de stilte, de tijdloze ruimte. In dit zuivere bewustzijn kunnen we werken in heden, verleden en toekomst. Vanuit dit zuivere bewustzijn gaan we verbinden en loslaten.

T.o.m. behandelingen laat jou het zuiverbewustzijn ervaren.
Licht is informatie .
Ons web is licht en informatie (web van verbindingen).
T.O.M gaat over het anders beleven van alles wat je ziet, wat je voelt en wat je hoort. Je creëert dus een andere realiteit.